logo-llenyes-espunya
0%
Carregant ...

Avís Legal

Aquest web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Identificador del responsable de la web

Denominació social: LLENYES ESPUÑA, S.C.
NIF: J55164941
Correu electrònic: info@llenyesespunya.cat
Domicili social: Carretera de Riudaura, Km 2,1, 17179, Riudaura
La seva activitat social és: Comerç a l’engròs de fusta i suro

Et preocupen les dades personals?

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Llenyes Espuña. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d’aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular.
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com a legítim titular.
  • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web llenyesespunya.cat l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets de Llenyes Espuña o de tercers, o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal llenyesespunya.cat, o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal de la web.

Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, llenyesespunya.cat no pot garantir la inexistència de codi maliciós o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests, encara que hi poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a Llenyes Espuña poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a LLENYES ESPUÑA, S.C., assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació que conté d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i llenyesespunya.cat utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies al protocol https, per tant disposo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Exclusió de garanties i responsable

Llenyes Espuña no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

  • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts.
  • L’existència de codi maliciós (malware), programes maliciosos o lesius en els continguts.
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
  • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
  • El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin dimanar de lús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Llenyes Espuña i els usuaris dels seus serveis telemàtics presents en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Girona.
En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre les condicions d’aquest Avís Legal o qualsevol comentari sobre el portal llenyesespunya.cat, si us plau adreceu-vos a info@llenyesespunya.cat.
L’Avís Legal ha estat actualitzat per darrer cop el 21 de Marcç del 2024.

Obrir xat
1
Hola!
Podem ajudar-te?